Aferez Yüksek Riskli Hastalar için Güvenlik

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

Bir sağlık personeli misiniz?

Eğer sağlık personeliyseniz, lütfen evet'e tıklayın.Eğer bir hastaysanız, lütfen web sitemizi size özel tasarlanmış sayfalarımız aracılığıyla keşfedin.

Onayla Iptal

Aferez tedavisinde 30 yıllık tecrübe

Global bir perspektiften bakıldığında, her yıl yaklaşık 3000 hasta aferez tedavisi görmektedir. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda H.E.L.P. aferezi, 30 yıldan fazla deneyim ve 470.000'i aşkın vaka ile dünya çapında kabul görmüş bir tedavi yöntemidir. HELP aferezi, yüksek derecede selektif bir tedavi türüdür. LDL kolesterole ek olarak, lipoprotein (a) ve fibrinogen gibi aterosklerotik açıdan etkileri olan risk faktörleri ve enflematuar risk faktörleri bu yöntemle ayrıştırılmaktadır.

Aferez esas olarak plazmanın kanın geri kalanından ayrıştırılması demektir. Terapötik Aferez (terapötik plazmaferez, lipoprotein aferezi, immün aferez) ilaçla tedavinin etkisiz ya da tek başına yetersiz olduğu kronik metabolik hastalıkların tedavisi için kandaki patojenik maddelerin giderilmesidir. Bu yalnızca semptomlara yönelik ve onların zararlı etkilerini hafifletici bir tedavidir.

Bu güne kadar dünya çapında en yaygın olarak uygulanan prosedür, ayrıştırılan plazmanın atılıp yerine bir albümin solüsyonu konması demek olan terapötik plazmaferezdir. Çoğunlukla oto-immün hastalıklar (örn. romatoid artrit) ve sepsis (kan zehirlenmesi) vakalarında uygulanır, ancak çok çeşitli plazma proteinlerinin kaybına neden olması sebebiyle uzun dönem kronik tedaviler için uygun değildir. Kronik tedaviler için uygun terapötik aferez prosedürü lipoprotein aferezidir; kardiyovasküler hastalıkların tedavisi amacıyla doğrudan kan veya plazma içindeki lipoproteinler (LDL kolesterol gibi kan lipidleri) uzaklaştırılır. Lipoprotein aferezinin selektif (seçici) ve semi-selektif (yarı seçici) çeşitleri vardır. Semi-selektif lipoprotein aferezi durumunda (kaskad veya çift filtrasyon) plazma proteinleri ikinci bir aşamada, istenmeyen patojen veya istenen plazma bileşeni ayrımı yapılmaksızın filtrelenerek atılır.

Plazma proteinleri ve kan lipidleri bir adsorber tarafından yüzeye çekilebilir veya modülasyon yoluyla plazmadan presipite edilebilir. Plazma modülasyonu, bir hastanın reçetelendirilmiş ilaçları ile uyumluluk açısından plazma adsorbsiyonu veya tam kan adsorbsiyonundan daha iyidir.  H.E.L.P. lipoprotein aferezi plazma modülasyonu yoluyla gerçekleştirilir. H.E.L.P. kısaltmasının açılımı şöyledir: 

H eparin-uyarımlı

E kstrakorporeal

L ipoprotein/fibrinojen

P resipitasyon. 

Bir ayrıştırma işleminde, hastanın kanındaki plazma, kan hücrelerinden ayrılır. Ayrıştırılan plazma, heparin ile satüre edilmiş bir asetat buffer ile karıştırılır. Bu karıştırma sonucunda plazmanın asiditesi (pH değeri)  5,12’ye düşerek LDL kolesterol, Lp(a) ve fibrinojenin selektif olarak plazmadan çıkmasına neden olur. Plazma lipoproteinleri heparin katkısıyla birlikte plazmadan tek bir filtrasyon aşamasıyla atılabilecek çözülmez presipitatlar oluştururlar. Kullanılmayan fazla heparin ayrı bir adsorberde tutulur ve arıtılmış plazmayı fizyolojik olarak kabul edilebilir düzeye geri getirmek için bikarbonat ultrafiltrasyonu kullanılır. Selektif işlem görmüş ve temizlenmiş plazma yeniden kalan kan bileşenleri ile karıştırılır ve hastaya geri verilir. H.E.L.P. aferezinde bu dört adım (plazma ayrıştırılması, presipitasyon ve ardından filtrasyon, heparin adsorbsiyonu, ultrafiltrasyon)  tek bir cihaz: PLASMAT Futura tarafından gerçekleştirilir.

H.E.L.P. aferezi temelde tedaviye dirençli kardiyovasküler bozukluklarla sonuçlanan ailesel hiperkolesterolemi hastalarında kullanılır.

En geniş anlamıyla, kardiyovasküler hastalıklar kalp ve kan dolaşımı ile ilgilidir. Son derece geniş kapsamlı yapıdaki kardiyovasküler hastalıklar koroner damarları (koroner hastalığı), kardiyak kası (kalp yetmezliği), kalp kapaklarını (aort kapağı yetmezliği, aort stenozu, vb.), kalp ritmini (aritmi, fibrilasyon, vb.) veya kalp iç zarını (enfektif veya romatizmal endokardit) etkileyebilir.

Kardiyovasküler hastalıkların kardiyovasküler sistemin farklı parçalarını (kan damarları, kalp) etkileyen birçok nedeni vardır. Damar hastalıkları sıklıkla arteriosklerotik hastalıklar ve onlarla bağlantılı riskler, örn. hiperkolesterolemi, arteriyel hipertansiyon, diabetes mellitus, sigara kullanımı riskleri vb. içerirler. Sonuçta oluşan arterioskleroz çeşitli organlarda dolaşım bozukluklarına neden olabilir. Özellikle kalp (koroner hastalık ve angina pektoris, kalp krizi), beyin (inme), alt ekstremiteler (periferik arter tıkanıklığı), veya daha ender olarak iç kulak (akut işitme kaybına yol açan mikro-dolaşım bozuklukları) etkilenir.

Kardiyovasküler hastalıkların çok çeşitli sonuçları vardır. Örneğin, kardiyovasküler sistemin hangi parçasının etkilendiğine bağlı olarak, yüksek tansiyondan kalp yetmezliği, aritmi ve kalp krizine kadar çeşitli sonuçlar görülebilir. Sonuçlar genellikle kan damarlarında arteriosklerotik değişimlere (kalsifikasyon) dayandırılabilir. Arterioskleroz damarların iç duvarlarının enflamatuar değişimini içerir. Kardiyovasküler sorunlu hastalardaki aşırı yüksek kolesterol düzeyi karaciğerin genetik bir metabolik bozukluğundan kaynaklanır. Fazla kolesterol damarların duvarlarında birikerek bir plak oluşumuna yol açar. Durağan bir plak oynak hale gelir ve parçalanırsa, etkilenen organda – genellikle kalp – bir infarkt oluşur.

Sağlıklı bir insanın kanında kabul edilebilir LDL konsantrasyonu 160 mg/dl’ye kadardır. Kardiyovasküler sorunlu hastalarda önerilen LDL konsantrasyon limiti 100 mg/dl’dir (diyabetik hastalar içinse 70 mg/dl). Eğer bir hasta belirlenen hedefe hayat tarzı değişiklikleri, özel bir beslenme rejimi ve kan lipid düzeylerini düşürücü ilaçlarla ulaşamıyorsa, sıkı bir değerlendirme ve onay prosedüründen sonra o hastaya H.E.L.P. aferezi uygulanabilir. H.E.L.P. aferezi kan lipid düzeylerini seans başına % 60’a kadar, bir ilaç rejimiyle birlikte uygulanırsa % 80’e kadar düşürebilir. Bu nedenle, H.E.L.P. kanın kapiller damarlardaki mikro-dolaşımını iyileştirir.

Daha fazla bilgi için lütfen B. Braun temsilcinizle görüşün ya da aşağıdaki bilgileri kullanarak bize ulaşın
B. Braun Medikal Dış Tic. A.Ş.
Maslak Ofis Binası
Maslak Mah. Sümer Sok. No:4/54
34485 İstanbul, Sarıyer
Türkiye