Gizlilik Politikası

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

Kişisel Veriler ile Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme 

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Sizinle güvene dayalı işbirliğine itimat ederek, memnuniyetinizin sürekliliğini sağlamak amacındayız. Kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması yönetimi bu sürekliliğin bir parçasıdır. Aşağıda yayınlanan kişisel veri koruma hükümleri ile sizi kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgilendirmeyi önemle dikkate almanızı rica ediyoruz. Kişisel veri koruma hükümlerimiz, B. Braun web sitelerinin Kullanım Şartlarını tamamlamaktadır.

Web sitemizin yapılandırılması sırasında ya da yeni yasal gerekliliklerin uygulamaya alınması, yeni teknolojiler ya da size sunduğumuz hizmeti iyileştirebilmek amacıyla bu gizlilik politikasında değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu sebepten dolayı belli zaman aralıklarında bu gizlilik politikasını baştan sona tekrar okumanızı tavsiye ederiz.

Bu belgeyi Internet hizmeti programınızın normal fonksiyonlarını kullanarak basabilirsiniz (= tarayıcı: çoğu zaman “dosya” > “yazdır”). 

1. Veri Sorumlusu

Bu web sitesinin operatörü ve Veri koruma açısından bu web sitesinin operatörü ve veri sorumlusu: 

B. Braun Medikal Dış Tic. A.Ş.

Maslak Mahallesi, Sümer Sokak No: 4/54 34485 İstanbul, Sarıyer/Türkiye                                                                  

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Bilgiler

Bu gizlilik politikası, sizin B. Braun tarafından toplanan kişisel verileriniz dahil, sizinle ilgili verilere uygulanmaktadır. Kişisel veriler, sizin kimliğinizin tespit edilmesini mümkün kılan verileri veya münferit veriler kombinasyonunu ifade eder.

Verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti veri koruma kanunları (“KVKK”) ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlu olarak işlemekteyiz.

Uluslararası bir şirket olarak dış hizmet sağlayıcılar ile birlikte çalışıyoruz. İşlenen bilgilerin kişisel içerik ihtiva ettiği kadarıyla verilerinizin güvenliğini uygulanan hukuk uyarınca sağlayabilmek amacıyla akdi anlaşmalar ve kurum içi önlemler alınmıştır. Dış hizmet sağlayıcılarımız bizim talimatlarımızla bağlıdır ve düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili mevzuat kapsamında sizin elektronik pazarlama konusunda vereceğiniz açık rıza olmadan kişisel verilerinizi reklam veya pazarlama amacıyla B. Braun Grubu (iştirakleri) dışındaki üçüncü taraflara hiçbir şekilde iletmeyeceğiz. 

Çalışanlarımız kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir. 

Genel olarak web sitemiz, kişisel veriler vermeden kullanılabilir. Kişisel verilerin (örneğin ad, adres veya eposta adresi) toplandığı hallerde ise bu mümkün olan her durumda ihtiyarı bazda yapılmaktadır.

Internet üzerinden veri iletiminin (örneğin eposta üzerinden iletişim kurulduğunda) güvenlik anlamında boşluklar oluşabileceği gerçeğine dikkatinizi çekmek isteriz. Biz takma ad, veri ekonomisi, imha süreleri uygulama ve halihazırda en gelişmiş teknolojileri kullanarak üçüncü tarafların verilerinize izinsiz olarak erişimlerine karşı verilerinizi korumaya çaba sarf ediyoruz. Ancak bu koruyucu önlemlere rağmen üçüncü tarafların kanuna aykırı olarak verileri işlemesi ihtimalini tamamen yok edemeyiz.  

3. Internet Üzerinden Erişim Halinde Veri İşleme 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde web sunucularımız her erişimi geçici olarak log dosyasına kaydetmektedir. Aşağıdaki bilgiler otomatik silinmeye kadar elde edilir ve işlenir:

 • Bilgiyi talep eden bilgisayarın anonimleştirilmiş IP adresi
 • Erişimin tarihi ve saati
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile saat dilimi farkı
 • Erişim durumu/http durumu kodu
 • Her olayda aktarılan veri hacmi
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi belirleyici veriler
 • Tarayıcı yazılımının dili ve versiyonu
 • Kurtarılan verinin adı ve URL’i, talep içeriği
 • Kurtarmanın başarılı olup olmadığı raporu
 • Erişimin sağlandığı web sitesi
 • İnternet hizmeti sağlayıcınızın adı

Bu web sitesi yalnızca bilgi edinme amaçlı kullanıldığında, B.Braun Türkiye yalnızca web sitesinin görüntülenmesi ve kullanımının sağlanması (bağlantı kurulması), sistem güvenliği ve istikrarı, ağ yapısının teknik yönetimi ve web sitesinin optimizasyonu için teknik olarak gerekli kişisel verileri toplamaktadır. Bunun hukuki dayanağı B.Braun Türkiye’nin meşru menfaatidir (GDPR Madde 6(1)(f) ve KVKK Madde 5/2)

Bu veri işleme faaliyetine karşı çıkabilirsiniz. Bu verilerin kullanılmasına karşı çıktığınız ölçüde hizmetlerimizin sınırlı derecede kullanılabilir olabileceğini burada bildiririz.

Bu kişisel bilgiler başka türlü işlenmesine açık rıza vermediğiniz takdirde yukarıda belirtilenler dışında işlemeye tabi tutulmaz. (Ayrıntılı bilgi için lütfen “Rıza” bölümü altında yer alan bu Veri Gizliliği Beyanını inceleyiniz.)

4. Veri İşlemenin Amacı

KVKK’da verilerin azaltılması ve veri ekonomisi ilkeleri uyarınca biz sadece sizin istediğiniz amaç için gerekli olduğunda, yasal düzenlemeler veya sözleşmeler kapsamında yükümlü olduğumuz durumlarda, meşru bir menfaatimiz olduğunda ve/veya siz ihtiyari olarak bilgilerinizi bizimle paylaştığınızda web sitemizde kişisel bilgilerinizi işliyoruz. 

Kişisel veya iş bilgilerinizi (örneğin eposta adresiniz, adınız, adresiniz) girdiğinizde bilgilerinizi açıkça ihtiyari olarak ifşa etmektesiniz.

İletişim ve iş alakalı bilgilerinizi, mevcut veya gelecek iş ilişkileri ile bağlantılı olarak yasal düzenlemelere dayalı bir şekilde işlemekteyiz. Ayrıca, yaptığınız girişler ile, girilen bilgileri sizin belirleyeceğiniz amaç için işlenmesi için verirsiniz. Temin ettiğiniz bilgileri sadece istenen amaç için gerektiği süre boyunca işliyoruz ve amacı yerine getirdikten ya da ilgili saklama süreleri dolduktan sonra imha ediyoruz. Veriler burada belirtilen dışında tarafımızca başka hiçbir amaçla işlenmemektedir.  Bu verilerin kullanılmasına karşı çıktığınız ölçüde hizmetlerimizin sınırlı derecede kullanılabilir olabileceğini burada bildiririz. Size kapsamlı teklifler sunabilmek için verileriniz B.Braun Group içinde aktarılmakta ve kullanılmaktadır (B.Braun Group hakkında bilgi için buraya tıklayın.)

Aşağıda bilgileri kullanabileceğimiz olası durumlar listelenmiştir:

Yasal düzenlemelerden dolayı: 

 •      Genel Şart ve Koşulları ifa etmek
 •      İş faaliyetlerimizi idare etmek
 •      Hileli işlemlere karşı koruma veya muhtemel hileli işlemleri tanıma

Akdi amaçlara dayanarak:

 •      Satın almalar ve diğer hizmetler için ödeme işlemek
 •      Başvuru evraklarınızı işlemek

Kendi meşru çıkarlarımıza dayanarak:

 •     Reklamlarımızın ne kadar etkili olduğunu tespit etmek
 •     Yeni ürün ve hizmet geliştirmek
 •     Ürün, hizmet ve web sitelerimizin kullanımını analiz etmek
 •     Web sitemize nasıl ulaştığınıza dair bilgi 

5. Rıza

Kişisel verileriniz yalnızca kanunen mümkün olması, elektronik iletilere rıza göstermeniz ya da açık rızanızın bulunması hallerinde işlenmektedir (GDPR Madde 6(1)(a)). İşleme rızanız herhangi bir zaman ileri dönük olarak geri alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi için rızanız bazı durumlarda gerekli olabilir:

 • Bültenleri almak (ayrıntılı bilgi için bkz. madde 17)
 • Örnek, bonus, ürün ve bilgilerin gönderilmesi
 • Talebinizle ödüllü yarışmalar, programlar ya da teklifler için kaydolmak
 • Size teklif edilen diğer hizmetlerin sunulması
 • Web sitemizdeki anketler
 • İlgi alanlarınıza uygun olarak şekillendirilmiş reklamların geliştirilmesi ve sunulması
 • İletişim yolu aracılığıyla iletişim kurmak (ayrıntılı bilgi için bkz. madde 15)
 • vb.

6. Saklama Süresi

Verileriniz B.Braun Türkiye tarafından belirli amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanmaktadır. Sonunda verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında;

 • verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması,
 • verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması,
 • verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz,
 • hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da
 • kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız

halinde B.Braun Türkiye tarafından silinir. Örneğin Türk Ticaret Kanunu (TTK) ya da Türk Borçlar Kanunu (TBK) bazı saklama süreleri öngörmektedir. B.Braun Türkiye bu süreler dolmadığı takdirde verilerinizi nihai olarak silemez.

Bu durum silinmesi orantısız derecede çaba gerektiren verileriniz için geçerli değildir. Böyle durumlarda verilerinizin saklanmasında B.Braun Türkiye’nin GDPR Madde 6(1)(f) ve KVKK Madde 5/1(f) anlamında meşru menfaati bulunduğu kabul edilir.

7. Otomatik Karar Verme 

Temel prensip olarak ticari ilişki kurmak ya da uygulamak için GDPR Madde 22 uyarınca tam otomatik karar verme kullanmıyoruz. Bunları münferit durumlarda kullanmamız halinde kanunen gerekli olması durumunda sizi bilgilendireceğiz.

8. Kişisel Veri Sağlama Zorunluluğu

Aramızdaki ticari ilişki kapsamında, ticari ilişkinin kurulması ve uygulanması ile ilgili sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan ya da kanunen toplamamızın zorunlu olduğu bazı kişisel verilerinizi sağlamanız gerekmektedir. Bu veriler olmaksızın normal şartlarda sizinle ticari ilişki kurmamız ve bundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz mümkün olmayacaktır

9. Linkler 

B.Braun Türkiye web sitesi, B.Braun Türkiye’nin içeriği üzerinde söz sahibi olmadığı üçüncü web sitelerine linkler içerebilir. Bir linke tıkladıktan sonra B.Braun Türkiye’nin sorumluluk alanından çıkmış olursunuz. Bundan sonra verilerinizi işlenmesi B.Braun Türkiye’nin etki alanı içinde gerçekleşmez.

10. Reşit Olmayanların Korunması

Çocuklar ve 18 yaşından küçük kişiler normalde anne babalarının ya da yasal temsilcilerinin onayı olmadan bize kişisel veri aktarmazlar. Çocuklardan kişisel veri talep etmeyiz ve bilgimiz dahilinde çocuklardan kişisel veri toplamadığımızı teyit ederiz ve hiçbir şekilde çocuklara ilişkin kişisel verileri izin olmadan üçüncü taraflara ifşa da etmeyiz.   

11. Verilerin İnternet Üzerinden Aktarılması

İnternet global olarak açık bir platformdur. İnternetin doğası itibariyle işleyiş şekli ve içerdiği sistemsel riskler dolayısıyla yapacağınız tüm veri aktarımlarının riski size aittir. Sizin güvenliğiniz için hizmetlerimizi münhasıran şifreli aktarım kanalları üzerinden sunmaktayız.  

12. Çerez Kullanımı

Web sayfalarımız ayrıca “çerez” de kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve tarayıcınızın kaydettiği ufak metin dosyalarıdır. Bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermezler ve virüs içermezler. Sunduklarımızı daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmeye yararlar. Bazı çerezler (Örneğin dil ayarları ve sipariş süreçleri için “işlevsel çerez” olarak bilinenler) web sitesinin en temel fonksiyonlarını sağlayabilmek için gereklidir. Bunlar olmadan web sitesi hedeflenen şekilde kullanılamaz.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezi” olarak bilinmekte olup, ziyaretiniz sonlandırıldığında kendiliğinden silinecektir. Diğer çerezler ise siz onları silene kadar terminal cihazınızda saklanmaya devam edecektir. Bu çerezler, sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı mümkün kılmaktadır.

İki çeşit çerez vardır:

1. Geçici çerezler: Kullandığımız çerezlerin çoğu “geçici çerezler”, özellikle “oturum çerezleri”dir. Bu çerezler ziyaretiniz sonunda otomatik olarak silinir. Bunlar web sitemize aynı oturum içinde geri döndüğünüzde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

2. Kalıcı çerezler: “Kalıcı çerezler” olarak bilinen diğer çerezler ancak (çerezin türüne göre değişkenlik gösteren) önceden belirlenmiş bir sürenin sonunda cihazınızdan otomatik olarak silinir.

Tarayıcınızı, çerez ayarları konusunda bilgilendirilmeniz ve çerezlere sadece durum bazında izin verecek, bazı durumlarda çerezlerin kabul edilebilmesi ihtimalini hariç tutacak ya da genel olarak çerezlere izin vermeyecek şekilde ve ayrıca tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini aktive edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerez kullanımını reddetmeniz halinde (tarayıcınızın ayarlarında böyle bir opsiyon sunulmaktadır) web sayfamızı kullanmanız (belirli durumlarda kısıtlı olsa dahi) yine de mümkündür.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgileri Çerez Politikamız altında bulabilirsiniz. 

13. Güvenlik Önlemleri 

Verilerinizin güvenliğini korumak için kapsamlı önlemler aldık. Örneğin HTML web sitelerinde (iletişim formları) girerek bize ilettiğiniz veriler, kamusal veri ağı üzerinden şifreli bir şekilde (SSL – Güvenli Soket Katmanı) B. Braun’a aktarılmakta olup, B. Braun da bu verileri kaydetmekte ve işlemektedir.

Web sitesi, güvenlik ve örneğin web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz sorular gibi gizli içerik aktarımlarını korumak amacıyla SSL şifreleme kullanmaktadır. Şifreli bağlantıları, tarayıcının adres satırının http://den https://ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünün belirmesinden tanıyabilirsiniz. 

SSL kriptografik yöntemle şifreleme aktive edilmiş ise sizin bize aktaracağınız veriler üçüncü taraflarca okunamaz. 

14. Verilerin Üçüncü Taraflara İletilmesi

Verileriniz, bize bu konuda önceden açık rıza vermediğiniz sürece (B. Braun Grubu dışında) üçüncü taraflara iletilmeyecektir. Siparişin işleme alınması veya malların teslim edilebilmesi için gerekli olduğu hallerde paket hizmet sağlayıcıları veya nakliye şirketleri gibi hizmet ortaklarına veya kanunla düzenlenen hallerde idari ya da adli kurum ve kuruluşlara yapılan iletiler bu hükme tabi değildir.

Lojistik hizmet sağlayıcıları teslimat için gerekli olan verileri, kendi sorumlulukları kapsamında kullanmak üzere alırlar. Bu doğrultuda biz de gönderilen verileri sadece teslimat için gereken veriler ile sınırlamaktayız.  

Ayrıca, bilgi işlem hizmet sağlayıcıları ya da web sitesinin hosting hizmeti sağlayıcısı gibi sözleşmelerin başlatılması ve işleme alınması işlerine katılan diğer hizmet sağlayıcıları da bulunmaktadır. 

Siparişlerin yürütülmesi veya mal veya hizmetlerin teslimatı ve B. Braun Grubu dahilinde defter tutma ve hesap mutabakatı için yapılan veri aktarımları da bu hüküm dışındadır.

Tüm bu durumlarda veriler, uygulanan ulusal veri koruma hükümlerine uygun olarak aktarılacak olup, aktarılan verinin kapsamı ilgili durumun gerektirdiği asgari veriler ile sınırlı kalacaktır. 

15. Webanalytics Kullanımına İlişkin Gizlilik Politikası 

Bu web sitesinde Adobe Systems Software Ireland Limited’in ("Adobe") bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics kullanılmaktadır. Adobe Analytics çerez kullanmaktadır. Çerez tarafından web sitesinin kullanımına ilişkin olarak üretilen bilgiler bir Adobe sunucusuna aktarılırsa, ayarlar, IP adresinin coğrafi konum belirlemeden önce anonimleştirilmesini ve kaydedilmeden önce yerine jenerik bir IP adresinin konulmasını sağlar. Adobe, kullanıcının bu web sitesini kullanışını değerlendirmek, web sitesi operatörü için web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sayfasının ve İnternet’in web sitesi operatörü tarafından kullanımı ile bağlantılı ek hizmetler sağlamak için bu bilgileri bu web sitesinin operatörü adına kullanmaktadır. Tarayıcınızın Adobe Analytics ile bağlantılı olarak aktardığı IP adresi, Adobe’den alınan başka veriler ile birleştirilmez. Tarayıcı yazılımızın ilgili ayarları vasıtasıyla çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Bu durumda web sitesinin tüm işlevlerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. İlaveten, çerezin ürettiği verilerin girişini ve (IP adresiniz de dahil) web sitesini kullanışınız hakkındaki bilgilerin Adobe’ye aktarılmasının yanı sıra bu verilerin Adobe tarafından işlenmesini, burada bulabileceğiniz tarayıcı plug-ini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz.   

Adobe Analytics kullanılırken verilerin işlenmesi ve Alman veri koruma kurumlarının çok sıkı şartlarının tam olarak uygulanması için Adobe ile sözleşme akdettik. 

16. Etracker Kullanımına İlişkin Veri Gizliliği Beyanı

Web sitemiz etracker analiz hizmeti kullanmaktadır. Bu hizmeti sağlayan, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Almanya adresinde bulunan etracker GmbH’dir. Veriler bir takma ad altında kullanım profili oluşturmak için kullanılabilmektedir. Bunun için çerezler kullanılabilir. Çerezler tarayıcınızın tanınmasını mümkün kılmaktadır. Etracker teknolojilerini kullanarak toplanan veriler, ilgili kişinin ayrıca vereceği açık rızası olmadan web sayfamızı ziyaret eden kişilerin kimliklerini belirlemek için kullanılmayacaktır ve takma adın sahibi hakkındaki kişisel veriler ile birleştirilmeyecektir. 

Bu işlem etracker tarafından “cntcookie” adında bir Vazgeçme Çerezi yerleştirilmesine neden olacaktır. İtirazınızı sürdürdüğünüz zaman boyunca lütfen bu çerezi silmeyiniz. Etracker’in veri koruma hükümleri hakkında ek bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:  https://www.etracker.com/en/data-privacy/  

17. Friendly Captcha Kullanımına İlişkin Gizlilik Politikası 

Web sitemizdeki iletişim formlarını spam ve kötüye kullanımdan korumak için Friendly Captcha GmbH (Almanya) şirketinin "Friendly Captcha" hizmetini kullanıyoruz. Bu hizmeti kullanarak, ilgili girdinin insan kaynaklı mı yoksa otomatik makine işleme nedeniyle kötüye kullanım mı olduğunu ayırt etmek mümkündür.

Araç, "botlar" olarak adlandırılan otomatik ve kötü niyetli talepleri önler. Bu sürecin bir parçası olarak IP adresiniz, cihazınıza kriptografik bir görev göndermek için Friendly Captcha tarafından yakalanır. Bu görev arka planda çözülür ve çözülür çözülmez, Friendly Captcha tarafından sunucuya bunun gerçek bir kişi olduğuna dair bir onay gönderilir.

Bu bağlamda, Friendly Captcha aşağıdaki verileri işler ve saklar:

Talep eden bilgisayarın IP adresi (tek yönlü karma ile anonimleştirilmiştir)

Kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi hakkında bilgi

Kriptografik görevleri kontrol etmek için IP adresi başına anonimleştirilmiş sayaç

Erişimin gerçekleştiği web sitesi (yönlendiren URL)

Veri işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Friendly Captcha web sitesini ziyaret edin: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

18. LinkedIn Kullanımı için Gizlilik Politikası 

Web sitemiz, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD adresindeki LinkedIn Corporation tarafından sunulan LinkedIn ağının fonksiyonlarını kullanmaktadır. LinkedIn fonksiyonları içeren web sitelerimizde yaptığınız her bir arama ile LinkedIn sunucuları arasında bağlantı kurulacaktır. Bu suretle LinkedIn, sizin IP adresiniz üzerinden web sitemizi ziyaret ettiğinize dair bilgi edinmektedir. LinkedIn’in “Tavsiye et” düğmesini tıklarsanız ve LinkedIn hesabınızda oturum açmış iseniz, LinkedIn’in web sitemize yaptığınız bu ziyareti size ve kullanıcı hesabınıza tahsis etmesi mümkün olacaktır. Web sitesi hizmetini sunan olarak bizim ne aktarılan verilerin içeriği ne de bu verilerin LinkedIn tarafından nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Bu konuya ilişkin ek bilgilere, LinkedIn’in gizlilik politikasından ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

19. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

KVKK’nın  11. maddesi uyarınca; 

-        kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme

-        kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme

-        Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme

hakkına sahipsiniz. Ayrıca Şirket’ten;

-        yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların düzeltme hakkında bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

kişisel verilerinizi KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (anonim hale getirme, silme, yok etme) talep edebilirsiniz. Ancak hangi imha yönteminin en uygun olduğu ya da talebiniz zamanında uygulanabilir olup olmadığını biz değerlendirecek ve uygulayacağız; ama her zaman bizden seçilen imha yöntemini neden 

-        seçtiğimiz ile ilgili bilgi talep edebilirsiniz. Bizden ayrıca bu imha veya düzeltme talebiniz hakkında verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıları bilgilendirmemizi talep edebilirsiniz.

-        kişisel verilerinizin hukuka aykırı kullanımı sebebiyle zarara uğramanız halinde bu  zararların tazminini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Talebinizin niteliğine göre size ücretsiz cevap verebiliriz. Ancak, işleminŞirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

-        Yazılı ve imzalı başvuru formu ile

-        www.bbraun.com.tr adresinde yer alan başvuru formu ile]

-        Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

-        Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

-        Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

B. Braun tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Bu konudaki ve kişisel verilerinize ilişkin diğer sorularınız için bizimle madde 19 “Veri gizliliği hususları için irtibat kurulacak kişiler” altında belirtilen iletişim formunu kullanarak iletişim kurabilirsiniz. Talebiniz üzerine tarafınıza ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ve işleniyorsa hangi kişisel verilerinizin işlendiğine dair yazılı bilgi verilecektir.

20. Veri Gizliliği Hususları için İrtibat Kurulacak Kişiler  

KVKK Kişisel bilgilerinizin işlenmesi hakkında sorularınız olması halinde bilgi taleplerinin yanı sıra sorular ve şikayetler için de hazır bulunan veri gizliliği yetkilimiz ve ekibi ile doğrudan irtibat kurabilirsiniz:

B. Braun Medikal Dış Tic. A.Ş. Maslak Mahallesi, Sümer Sokak No: 4/54 34485 İstanbul, Sarıyer/Türkiye

Bizimle iletişim kurmak için başvuru formunu [SG1] kullanın.

21. Veri Gizliliği Politikalarına Erişim

Bu veri gizliliği politikasına bir B. Braun web sitesinde yer alan “Veri koruma” linkini kullanarak tekrar ulaşabilir ve yazdırabilirsiniz.

 

Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası 

B.Braun Türkiye olarak;

 • Bilgileri yetkisiz erişime karşı korumaktayız.
 • Bilgilerin gizliliğini sağlamaktayız.
 • Bilgilerin bütünlüğünü korumaktayız.
 • Yasal ve mevzuat gereksinimleri, 3.Taraflar ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümleri sürekli izleyerek karşılamaktayız.
 • İş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryolarımızı sürekli olarak kontrol edip, gerekli önlemleri almaktayız.
 • Farkındalık eğitimleri ile tüm çalışanlarımızın BGYS içerisinde aktif olarak rol oynamalarını sağlamaktayız.
 • Yaşanabilecek tüm ihlal olaylarını raporlayarak gerekli geri bilgilendirmeleri yapmaktayız.
 • Sürekli iyileştirmelerin yapılmasını taahhüt ederiz.