Gizlilik Politikası

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

1.  Verilerin korunması hakkında beyan

Verilerin korunması bizim çok önemlidir ve bunu son derece ciddiye almaktayız. Sizle güvene dayalı bir işbirliği tesis etmek ve her hususta memnuniyetinizi sağlamak üzere çaba göstermek taahhüdümüzdür. Bu taahhüt, gayet tabi ki, tarafınıza ait kişisel verileri kullanmamız husus için de aynı derecede geçerlidir. Bu gizlilik politikasının amacı kişisel verilerinizin nasıl işlendikleri konusunda tarafınızı bilgilendirmektir. Dolayısıyla, aşağıda yer alan bilgileri okumanızı ve dikkate almanızı rica ederiz. Gizlilik politikamız, B.Braun web sitelerinin kullanım koşullarının tamamlayıcısı niteliğindedir.  

Web sitesinin işletmecisi ve verilerin korunmasından sorumlu tüzel kişilik aşağıda belirtilmektedir: 

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Almanya

Web sitemizi daha da geliştirilmesi ve yeni yasal gerekliliklerin ya da yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi sürecinde veya tarafınıza sunduğumuz hizmeti geliştirme adına, bu gizlilik beyanında değişikliklere gidilmesi gerekli olabilir. Dolayısıyla, bu gizlilik beyanını ara sıra tekrar okumanızı tavsiye ederiz. 

2. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında genel bilgiler

İşbu gizlilik beyanı, kişisel veriler de dâhil olmak üzere, B. Braun tarafından hakkınızda toplanabilecek olan her türlü veri için geçerlidir.  Kişisel veri, kimliğinizi ve kim olduğunuzu belirlemede kullanılabilecek olan veriler ya da münferit veri seti kombinasyonlarıdır.

Tarafınıza ait kişisel verileri Federal Almanya Cumhuriyeti’nin verilerin korunması hakkındaki yasalarına ve Avrupa Birliği’nin verilerin korunması hususundaki düzenlemelerine uygun olarak toplamakta, işlemekte ve kullanmaktayız. Kişisel verileriniz, izniniz olmaksızın, B. Braun Grubu dışındaki üçüncü taraflara reklam veya pazarlama amacıyla kesinlikle verilmeyecektir.  

Uluslararası bir şirket olarak, harici hizmet sağlayıcılar kullanmaktayız. İşlenen verilerin kişisel veriler olmaları halinde, kişisel verilerinizin korunmalarını teminat altına almak üzere, yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli akdi sözleşmeler yapılmakta ve kurumsal tedbirler uygulanmaktadır.

Şirketimiz dâhilinde, yasal gerekliliklere ve bu gizlilik beyanına riayet edilmesi, verilerin korunmalarından sorumlu yetkililerimiz tarafından izlenmektedir. Çalışanlarımız kişisel verilerin kullanılması hususunda gerekli eğitimleri almış olup, verilerin korunması hakkındaki düzenlemeler uymak üzere yazılı şekilde mükellef kılınmışlardır. 

3. Veri kullanımının niteliği ve kapsamı

Gereksiz veri toplanmasından kaçınılması ve veri tasarrufu prensibi çerçevesinde, ancak talep ettiğiniz amacı yerine getirmek üzere gerekli ise ve/veya bunları tarafımıza kendi isteğinizle veriyor olmanız halinde, web sitemizdeki kişisel veri toplayacağız.   

Kişisel veya ticari verilerinizi (örneğin, eposta adresi, isim, adres) girdiğinizde, bu verileri kesinlikle gönüllülük esasına göre temin etmiş oluyorsunuz. Söz konusu verileri girmekle, bunların tarafınızla irtibat kurulması, sözleşmelerinizin işleme tabi tutulması veya meşru ticari menfaatlerinizin korunması amacıyla ya da ifade etmiş olduğunuz bir başka amaç için toplanmalarına, işlenmelerine veya kullanılmalarına onay vermiş olursunuz. Bu veriler kesinlikle başka amaçlar için toplanmayacak, işlenmeyecek veya kullanılmayacaktır. Bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. 

4. Kişisel verilerinizi kullanış şeklimiz

Toplanan verileri, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri size sunmak, diğer B. Braun ürün ve hizmetleri hususunda tarafınızı bilgilendirmek ve web sitelerimizin ve bunlarla ilgili hizmetlerin (örneğin, bültenler) idamesine yardımcı olmak için kullanmaktayız. 

 • Toplanan veriler şu amaçlar için kullanılabilmektedirler: 
 • Örnekler, teklifler, ürünler ve bilgiler göndermek
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek
 • Talebimiz üzerine, yarışmalar, programlar veya teklifler için kaydınız gerçekleştirmek
 • Tarafınıza teklif etmiş olduğumuz diğer hizmetlerin teminin sağlamak
 • Gerçekleştirilen satın alımlar ve diğer hizmetler için ödemeleri işleme tabi tutmak
 • Olası hileli işlemleri tespit etmek veya bunlara karşı koruma sağlamak
 • Yasal olarak izin verilmiş olması halinde, B. Braun ürün ve hizmetleri hakkında kullanıcıya özel, önceden talep edilmemiş teklifler ve bilgiler sunmak 
 • Kişisel menfaatlerinize yönelik reklamlar geliştirmek ve sunmak
 • Ürün, hizmet ve web sitelerimizin kullanımını analiz etmek
 • Web sitelerimiz hakkında anketler yapmak
 • Web sitemizi nasıl keşfettiğinizi öğrenmek
 • Reklamlarımızın etkinliğini belirlemek
 • Genel İş Şart ve Koşullarımız ile işletmemizin diğer idari faaliyetlerini tatbik etmek 

5. Etkilenen bir müşteri olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız

B. Braun ile ilgili haklarınız şunları içermektedir:

 • Hakkınızdaki verilerin aklanmasından sorumlu site hususunda bilgilendirilmek, 
 • Hatalı şekilde saklanan verileri düzelttirmek,
 • Saklama yükümlülüğüne tabi bulunmamaları kaydıyla, artık gerekli olmayan verileri sildirmek,
 • Eskisinin yerine geçen bir yasal hüküm mucibince artık gerekli olmaması veya sözleşmeye bağlı mevcut bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için doğrudan gerekli olması halinde, kişisel verilerinizin işlenmeleri ve kullanılmaları için vermiş bulunduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal etmek.

Talep etmeniz halinde, kişisel verilerinizi saklayıp, saklamadığımız ve saklıyorsak, bu verilerin neler olduğu hususunda, yürürlükte bulunan yasalar uygun olarak tarafınızı yazılı şekilde bilgilendireceğiz. Konuya ilişkin detayları, BDSG (Alman Verilerin Korunması Federal Yasası) madde 4’e istinaden, halka açık usul iç yönetmeliğimizde özetlemiş bulunmaktayız.   

6. Reşit olmayan kişilerin korunması

Kural olarak, çocuklar ve 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni olmaksızın kişisel verilerini tarafımıza iletmemelidirler. Bunları herhangi bir biçimde kullanmak veya üçüncü taraflara açıklamak için, çocuklardan herhangi bir kişisel veri talep etmemekteyiz ve çocuklardan bilerek kişisel veriler toplamadığınızı teyit etmekteyiz.

7. İnternet üzerinden veri iletimi

İnternet herkese açık, küresel bir platformdur. İnternetin işleyiş şekli ve sistemle ilgili risklerden dolayı, tarafınızca gerçekleştirilen her türlü veri iletiminin riski tamamen size aittir. Diğer politikalar, ancak tarafınıza şifrelenmiş bir iletim yolu sunmamız halinde, uygulanabilirler.

8. Güvenlik tedbirleri

Verilerinizin güvenliğini sağlamak üzere hatırı sayılır önlemler almaktayız. HTML sayfalarına (irtibat formları) girdiğiniz ve tarafımızca saklanan kişisel veriler, B. Braun’a halka açık veri ağı üzerinden, şifrelenmiş formda (SSL- Güvenlik Soket Katmanı) iletilecek olup, B. Braun nezdinde saklanıp, işleme tabi tutulacaktır.

9. Bülten

Eğer herhangi bir bülten almak üzere kayıt yaptırırsanız, isminiz ve eposta adresiniz tarafımızca saklanacaktır. Bültenin posta ile gönderileceği durumlarda, adresiniz de gerekli olacaktır. Verileriniz talep ettiğiniz bülten amacıyla işlenecek olup, herhangi bir başka amaç için kullanılmayacaktır. Ayrıca, verileriniz tarafımızca üçüncü kişilere verilmeyecektir. Kayıt sistemimiz, konfirmasyon linkine sahip bir kayıt eposta mesajı göndermek suretiyle, seçilen bülteni almayı gerçekten istediğinizden de emin olmaktadır (çifte onay prosedürü).   

Kişiler verilerinizin saklanması ve bülten alma hususundaki onayınız istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, tarafınıza gönderilmiş epostalarda verilen linki kullanabilir veya direkt web sitemiz üzerinden aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

10. Linkler

Bu gizlilik politikası B. Braun tarafından toplanıp, işlenen tüm veriler için geçerlidir. Sınırlı sayıdaki bazı durumlarda, verilen linkler sizi doğrudan B. Braun web sitelerinden başka sağlayıcılara ait web sitelerine yönlendirecek olup, buralarda yer alan içerikler ilgili sağlayıcının sorumluluğu altında olacaktır. Harici linkler buna uygun olarak yukarı yönü gösteren bir ok ile işaretlenmişlerdir. Harici web sitelerinin eylemleri için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Dolayısıyla, B. Braun web sitelerinden çıkış yaptığınızda, link verilen diğer web sitelerinin kendilerine ait veri koruma politikaları hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

11. Çerezler

Çerezler, sisteminizde yerel olarak saklanan küçük metin dosyalarıdırlar.  Bunlar, web sitemizde herhangi bir tehdit oluşturmamakta, herhangi bir virüs içermemekte ve sadece bilgi bulma amacıyla kullanılmaktadırlar. Çerezler, örneğin, tercihlerinizi öğrenmemize ve böylelikle, web sitemizi ve burada yapılacak gezintiyi ihtiyaçlarına uyarlamamıza olanak tanımaktadırlar.Çerezler hakkında daha fazla bilgi buradan edinilebilir.

12. Webanalytics kullanımı için gizlilik politikası

Bu web sitesinde, Adobe Systems Software Ireland Limited’in ("Adobe") web analiz hizmeti olan Adobe Analytics kullanılmaktadır. Adobe Analytics çerezleri kullanır. Tanımlama bilgisi tarafından oluşturulan web sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler bir Adobe sunucusuna iletilirse, ayarlar IP adresinin coğrafi konum belirlemeden önce anonim olmasını ve kaydetmeden önce genel bir IP adresi ile değiştirilmesini sağlar. Adobe bu bilgiyi, bu web sitesinin işletmecisi adına, bu internet sitesinin kullanıcı tarafından değerlendirilmesini, web sitesi işletmecisi için web sitesi aktivitesi ile ilgili raporları derlemek ve web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı ek hizmetler yapmak amacıyla kullanır. Web sitesi operatörünün Tarayıcınız tarafından Adobe Analytics ile bağlantılı olarak iletilen IP adresi, Adobe'daki diğer verilerle birleştirilmez. Tanımlama bilgilerinin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızdaki uygun bir ayar ile önleyebilirsiniz. Bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi unutmayın. Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan verilerin girilmesini ve web sitesini kullanımınıza (IP adresiniz dahil) Adobe'ye giriş yapmasını ve buradaki mevcut tarayıcı eklentisini buradan yükleyip kurarak Adobe tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz.

Adobe Analytics'i kullanırken, sözleşme verilerini işleme koymak için Adobe ile bir sözleşme imzaladık ve Alman veri koruma yetkililerinin kesin hükümlerini tam olarak uyguladık.

13. Sosyal Medya Eklentileri

B. Braun’un internet mevcudiyetinin bir parçası olarak, kimi zaman üçüncü taraflara ait içerikler (eklentiler) kullanılabilmektedir. Bu durum, Youtube vidoları, başka sayfaların RSS beslemeleri veya grafikleri ya da Facebook’ta Paylaş butonu gibi sosyal medya butonları şeklinde olabilmektedir.

Eğer, herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin gömülü olduğu bir B. Braun web sitesinde bulunuyorsanız, ilgili sosyal ağa bir bağlantı yapılmış olabilir. Bu suretle, butonların içerikleri tarayıcınıza iletilebilir ve dolayısıyla, web sitesine entegre edilebilir. Bu durum, ilgili sağlayıcının B. Braun web sitesinden çağırdığınız bilgileri her zaman aldığı anlamına gelmektedir. Bunun, herhangi bir sosyal ağa üye olup, olmadığınızla ya da söz konusu sosyal ağa giriş yapıp, yapmadığınızla herhangi bir alakası yoktur. Dahası bilgiler, gömülü içerik ile fiilen etkileşim içinde olup, olmadığınıza bakılmaksızın, bilgiler sosyal ağ tarafından otomatik şekilde toplanır. Burada şu bilgiler iletilebilir: IP adresi, tarayıcı bilgileri ve işletim sistemleri, ekran çözünürlüğü, yüklü tarayıcı eklentileri (örneğin, Adobe Flash Player), ziyaretçinin geldiği kaynak (eğer herhangi bir linki takip etmiş iseniz) ve mevcut sayfanın URL’si.       

Eğer B. Braun web sitesinin kullandığınız esnada herhangi bir sosyal ağa giriş yaparsanız, web sitesi çağrısı ile ilgili bilgiler, üyelik verileriniz ile ilişkilendirilip, saklanabilir.  Eğer herhangi bir sosyal ağa üye iseniz ve söz konusu bu veri iletiminin olmasını istemiyorsanız, B. Braun web sitesini ziyaret etmeden önce, sosyal ağdan çıkış yapmanız gerekir.

Eğer eklentilerden herhangi birini kullanıyorsanız (örneğin, yorum veya Paylaş butonundan istifade ederek), ilgili sağlayıcı web sitesi çağrısını direkt olarak profilinize atayabilir. Bu veriler doğrudan sosyal ağa aktarılır ve burada saklanır.  Ayrıca, karşılık gelen bilgiler ilgili sosyal ağlarda yayınlanır ve kişileriniz tarafından görülebilir.

B. Braun’un sosyal ağlar tarafından toplanan verilerin miktarı üzerinde herhangi bir nüfuzu bulunmamaktadır. Veri toplamanın niteliği, kapsamı ve amacı, verilerin müteakiben işlenmesi hakkındaki bilgiler, bunlara ilişkin haklarınız ve gizliliğinizin korunması için ayar seçenekleri ilgili sosyal ağın veri koruma politikalarında açıklanmaktadır. 

Tarayıcınızdaki eklentiler vasıtasıyla sosyal medya eklentilerini engelleme ve böylelikle, veri iletiminin önüne geçme seçeneğiniz de mevcuttur. 

14. Gizlilik politikasına erişim

Bu gizlilik politikasını, “Gizlilik Politikası” linkine tıklamak suretiyle, her B. Braun web sitesinde görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz. 

15. Verilerin korunması hususları için irtibat yetkiliniz

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili sorularınız olması halinde, direkt olarak verilerin korunmalarından sorumlu yetkililerimiz ile irtibata geçebilirsiniz. Yetkililerimiz ayrıca bilgi istekleriniz, talepleriniz veya şikayetleriniz hususunda da yardımcı olmak üzere hizmetinizdedirler.  

Veri Koruma Bölümü 

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Almanya 

Talep etmeniz halinde, kişisel verilerinizi saklayıp, saklamadığımız ve saklıyorsak, bu verilerin neler olduğu hususunda, yürürlükte bulunan yasalar uygun olarak tarafınızı yazılı şekilde bilgilendireceğiz.

23/10/2015 tarihi itibariyle geçerlidir.