Kalite Politikamız

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

KALİTE POLİTİKAMIZ

Politikanın amacı, B. Braun Türkiye çalışanlarına Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili uygulanabilir şartları, kalite hedeflerinin tanımlanması amaçlı çalışmayı kapsar.

Müşterilerimize güvenli, etkili ve kaliteli ürünler temin etme ve işlerimizi yönetmeliklere uygun şekilde yürütme öncelikli sorumluluğuna sahip B. Braun Türkiye Şirketlerinin beklentilerini karşılayan kalite sistemlerine ilişkin gereklilikleri oluşturur.

Her bir B. Braun Türkiye iş birimi, aşağıda geçen uygulanabilir kısımları gerçekleştirmek için süreçleri oluşturmakta, sürdürmekte veya işletmektedir:

 

1.    Bu Kalite Politikası, geçerli mevzuat gereksinimleri ve uygunluğun istendiği tüm standartların gereksinimlerini üstlenen ve karşılayan faaliyetler için geçerli bir kalite sistemi kapsamında oluşturur ve sürdürür veya işletir.

2.    Ürünlerin tüm kullanım ömürleri boyunca güvenilirliğini, verimliliğini ve kalitesini sağlamak için kalite sisteminde yeterli görünürlüğü ve etkiyi sağlar.

3.    Sistemin uygulanması, devam ettirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları sağlar.

4.    Bu Kalite Politikası’na uyumu B. Braun Türkiye Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olacak şekilde sağlamak için gerekli rolleri ve sorumlulukları tanımlamaktadır.

5.    Kalite sistemi için gerekli süreçleri, bu süreçlerin işlemesi ve kontrolüne ilişkin kriterler ve yöntemlerle birlikte tanımlamaktadır.

6.    Müşterileri ve Çalışan memnuniyeti odaklı çalışmaktadır.