Kullanım Şartları

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

Bu internet sayfalarının amacı B. Braun ile bunun ürün ve hizmetleri hakkında genel bilgiler sağlamaktır. Söz konusu sayfalar B. Braun tarafından satışı gerçekleştirilen ürün ve hizmetler hakkında uzmanlık gerektiren öneri veya talimatlar verme amacı taşımamaktadırlar. Ürün ve hizmetlerimiz hakkında özel bilgi istekleri için lütfen doğrudan B. Braun ile irtibata geçiniz.

Bu internet sayfaları geniş bir kitleye hitap eden ürünler hakkında bilgiler içermektedirler ve ülkenizde başka şekilde ulaşamayacağınız ya da geçerli olmayan ürün detayları veya bilgileri de ihtiva edebilirler. Ülkenizdeki herhangi bir yasal süreç, düzenleme, tescil veya kullanım ile uygunluk teşkil etmemesi mümkün olabilecek bu bilgilere erişme hususunda hiçbir sorumluluk üstlenmediğimizi bilgilerinize sunarız. 

Tarafınıza doğru ve güncel bilgiler sağlamak üzere elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ancak, söz konusu bu bilgiler ile bağlantılı olarak meydana gelebilecek zarar ve ziyan için B. Braun sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla, burada temin edilen veya atıfta bulunulan bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği hususunda, açık veya imalı olarak, hiçbir garanti ya da güvence vermemekteyiz ve buna ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. İnternet sayfalarımız ve bunların bağlantılı oldukları tüm diğer sayfalar (linkler) ile bunların içeriklerinin kullanımına ilişkin risk tamamen kullanıcıya aittir.       

Ne B. Braun ne de internet sunumunun tamamının veya bir kısmının ya da bizimkiler ile ilişkilendirilmiş diğer sayfaların veya sunumların oluşturulmalarında, temin edilmelerinde, tasarlanmalarında ya da sürdürülmelerinde yer almış herhangi bir üçüncü taraf,  B. Braun’a ait internet sunumuna veya bunun ilişkilendirildiği bilgi sunumlarına erişilmesi, bunların kullanılmaları ya da kullanılamamaları neticesinde oluşabilecek kusura bağlı olsun veya olmasın, herhangi direkt veya dolaylı zarardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ürünlerimiz kullanılmadan veya uygulanmadan önce, söz konusu ürünlerin beraberinde bulunan kullanıcı bilgileri dikkate alınmak zorundadırlar.

Bu internet sayfaları aynı zamanda üçüncü taraflardan elde edilmiş bilgiler de içermekte ve başka internet sayfalarına linkler sağlamaktadırlar. Mümkün olan durumlarda, bunlar uygun şekilde işaretlenmektedirler. Üçüncü tarafların sağladıkları bilgiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmemiz mümkün değildir.  

Bu internet sayfalarında yer alan tüm resim ve bilgiler, kopyalanabilir oldukları nispette, telif hakkı veya diğer sınai mülkiyet hakları ile korunmaktadırlar. Bu internet sayfalarında büyük harflerle yazılmış olan ya da diğer yöntemlerle işaretlenmiş bulunan tüm ürün isimleri B. Braun müessesesinin ticari markalarıdırlar. B. Braun’un önceden yazılı izni olmaksızın bu bilgilerin kullanılmalarına ve kopyalanmalarına izin verilmemektedir.   

Bu internet sayfalarının içeriklerini, uygun gördüğümüz zamanlarda, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Yapılabilecek bu tip bir değişiklik hiçbir sorumluluk doğurmaz.