Nütrisyon Tedavisi Çözümleri

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

Bir sağlık personeli misiniz?

Eğer sağlık personeliyseniz, lütfen evet'e tıklayın.Eğer bir hastaysanız, lütfen web sitemizi size özel tasarlanmış sayfalarımız aracılığıyla keşfedin.

Onayla Iptal

İyileşme, doğru beslenme ile başlar 

Nütrisyon Tedavisi, genel olarak hastalıklar, özel olarak da enfeksiyonlar, cerrahi operasyonlar ve travma ile baş edebilme becerimiz açısından merkezi öneme sahiptir. Nütrisyon Tedavisinin amaçları arasında; kötü beslenmeyi tedavi etmek ve önlemek, vücut dokularını ve çalışan plazma proteini rezervlerini korumak suretiyle beslenme durumunu sürdürmek veya iyileştirmek ve vücutta görülebilecek herhangi bir makro ya da mikro beslenme eksikliğinin önüne geçmek gösterilebilir. 

Beslenme desteği, oral yolla (oral besin takviyeleri), besleme tüpü aracılığıyla (Enteral Nütrisyon) veya sindirim sisteminin kullanılamadığı durumlarda doğrudan damarlara yerleştirilen bir intravenöz kateter aracılığıyla (Parenteral Nütrisyon) sağlanabilir. 

Nütrisyon tedavisinin tanımlayıcı türü, büyük oranda hastanın durumuna, hastalığına ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Örneğin yoğun bakım ünitesindeki cerrahi hastalar kanser tedavisi gören hastalardan veya kronik diyabet hastalarından farklı ihtiyaçlara sahip olma eğilimindedirler ve başka bir beslenme desteğine gereksinim duyarlar.

Nütrisyon tedavisindeki süreçler

Nütrisyon Tedavisi alanı, beslenme ihtiyaçlarını oral veya enteral nütrisyonla karşılamayan hastalar için tam parenteral nütrisyon rejimleri olana kadar yeterince yemek yemeyen veya yiyemeyen hastalarda takviyelerden normal oral diyetlere kadar her türlü beslenme desteğini kapsar. Vücut rezervleri normalde kısa açlık sürelerini telafi edebilir ancak önceden kötü beslenmiş hastalarda veya kötü beslenme riski olan hastalarda yeterli beslenme olmadan kısa açılık süreleri dahi morbidite ve mortalitede artışla olumsuz klinik sonuçlara yol açabilecek ilave risk teşkil eder. Popülasyonlara bağlı olarak, hastanede yatan hastaların yaklaşık %20-50'sinde kötü beslenme durumu ve dolayısıyla da nütrisyon tedavisi gereksinimi vardır. Genel anlamda iki farklı yaklaşım mevcuttur; enteral nütrisyon olarak ifade edilen gastrointenstinal sistemin kullanılması ve parenteral nütrisyon olarak ifade edilen gastrointestinal sistemin kullanılması. 

Nütrisyon tedavisinin tanımlayıcı türü, büyük oranda hastanın durumuna, hastalığına ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Ör. ICU ünitesindeki hastalar yanık hastalarından ve kanser tedavisi gören veya kronik diyabet hastalarından farklı ihtiyaçlara sahip olma eğiliminde olsalar da başka bir beslenme desteğine gereksinim duyarlar.

Hastaların yetersiz beslenmeden muzdarip olup olmadıklarını değerlendirmek için sistematik tarama araçları kullanılır. Tarama sonucuna bağlı olarak, hekim uygun nütrisyon desteğine ve uygulama yöntemine karar verir. Buna dayanarak da, beslenme rejimi reçete eder.

Besin çözeltisini uygulamak için, hastaya girişim belirlenmelidir. Hasta girişim türü nütrisyon desteği ile hastanın durumuna bağlıdır: Enteral nütrisyonda gastrik veya nazal tüp takılabilir ya da perkütanöz endoskopik gastronomi (PEG) gerekebilir. Parenteral nütrisyonda ise, periferik IV kateter, santral boru veya implante edilmiş kateter (ör. kanal veya Hickman kateteri) uygun seçimler olabilir.

Çoğu enteral nütrisyon ürünü yudum veya tüple besleme gibi kullanıma hazır ürünler şeklinde mevcuttur. Parenteral nütrisyon çözeltileri ise, 2 veya 3 bölmeli torbalar gibi karıştırmaya hazır torbalar içinde sunulur. Yalnızca vitamin ve eser elementler eklenmelidir. Bazı hastalar bireysel olarak birleştirilmiş IV besinine ihtiyaç duyabilirler. Bu karışımlar bir eczane veya endüstriyel birleştirme hizmeti tarafından hazırlanabilir.

Yudumla besleme dışında, nütrisyon çözeltilerinin kaptan hasta girişimine aktarımı monte edilmiş medikal cihaz sistemleri gerektirir.

B. Braun, sistemlerinizi güvenli bir şekilde kurmanıza yardımcı olur ve ilaç verme hatalarını önleyen konseptler sunar. Güvenli ve özel tek kullanımlık malzemeler enteral ve IV boruları arasındaki yanlış bağlantıları önler. Space GlucoseControl, kritik hastalarda güvenli ve güvenilir glikoz düzeyleri sağlar.

Hastanın hastanedeki tedavisi sona erdikten sonra, hastalar nütrisyon desteğine devam edebilirler (ör. onkoloji veya kısa bağırsak hastaları). Hasta çıkışı, optimum sürekli destek ile hemşire hizmetlerine deviri ve bakıcıların uygun eğitimini destekler.

İyileşme sürecinde, hasta yoğun bakım ünitesinden koğuşa transfer edilir ve son olarak da hastaneden eve taburcu edilir. Ancak, bazı hastaların taburcu olduktan sonra da ilave beslenme desteğine ihtiyacı vardır. Bu durumda, kalifiye B. Braun Hasta Çıkışı hastaneden, hastayla evde ilgilenecek hemşirenin hizmetine sorunsuz geçiş ve devri sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen B. Braun temsilcinizle görüşün ya da aşağıdaki bilgileri kullanarak bize ulaşın
B. Braun Medikal Dış Tic. A.Ş.
Maslak Ofis Binası
Maslak Mah. Sümer Sok. No:4/54
34485 İstanbul, Sarıyer
Türkiye