Preoperatif Vücut Temizliği SSI Riskini Azaltma

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

Bir sağlık personeli misiniz?

Eğer sağlık personeliyseniz, lütfen evet'e tıklayın.Eğer bir hastaysanız, lütfen web sitemizi size özel tasarlanmış sayfalarımız aracılığıyla keşfedin.

Onayla Iptal

Çoklu ilaç direnci gösteren organizmalar (MDRO) ile mücadele etmek

Çoklu ilaç direnci gösteren organizmaların (MDRO) kolonizasyonu, sağlık hizmetleri sektörü için giderek artan ve toplum üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan bir sorun haline gelmektedir. Bu kolonizasyondan, özellikle cerrahi müdahalelerden sonra, katetere bağlı ya da immün sistemi baskılanmış olan hastalarda oluşan enfeksiyonlar gibi ciddi problemleri önlemek adına,  ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. 

Çok sayıda klinik çalışma, planlanan operasyondan önceki gece ve sabah antimikrobiyal temizleyicilerle(ör: Prontoderm®) yapılan temizleme işleminin, operasyon sonrası görülen cerrahi alan enfeksiyonu(SSI) vakalarında azalmaya neden olduğunu göstermiştir.*

*Kaynak Zywiel MB et al. Int Orthop. 2011 Jul; 35(7):1001–1006.

Yeni Çalışma: Entegre MRSA yönetimi

Haziran 2016'da Jahn ve diğerlerinin "Hastaneden çıktıktan sonra uzun süreli dekolonizasyon tedavisiyle entegre MRSA yönetimi (IMM) etkindir: tek merkezli, rasgele olmayan, açık çalışma"dan elde edilen çalışma yayınlanmıştır. Sonuç oldukça umut verici: 

"IMM stratejisi, ev ortamına uygun bir MRSA dekolonizasyon protokolü sunar ve hastanede kalış süresi (LOS) tedavinin tamamlanması için yeterince uzun olduğunda yatan hasta dekolonizasyonuyla kıyaslandığında eşit oranda etkilidir. Ayrıca, ortalama LOS sahibi hastalarda IMM ile elde edilen dekolonizasyon oranları hastanede tedaviden kayda değer oranda daha yüksektir. IMM, dekolonizasyon tamamlanmadan hastaneden ayrılan hastalar için MRSA taşıyıcılarının dekolonizasyon oranlarının artırılmasına ilişkin umut verici bir konsepttir."

Çalışmanın orijinal metini: 

http://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-016-0124-5 

Prontoderm Sistemi

Dirençli organizmaların yüzdesi, geçen yıllarda hastane ortamlarında artmıştır. Metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA) kapan hastaların yaklaşık %15'inde sonradan enfeksiyon gelişmiştir.

Prontoderm, MDRO'nun gelişmesini, yayılmasını veya bulaşmasını önleyebilmektedir. MRSA, ESBL/ESCR ve VRE'nin etkinliği EN13727 ile kanıtlanmıştır. Ayrıca, Prontoderm'in antibakteriyel bariyer etkisini 24 saate kadar koruduğu görülmektedir.