Antimikrobiyal Direnç AMD'ye Karşı Hep birlikte

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

Bir sağlık personeli misiniz?

Eğer sağlık personeliyseniz, lütfen evet'e tıklayın.Eğer bir hastaysanız, lütfen web sitemizi size özel tasarlanmış sayfalarımız aracılığıyla keşfedin.

Onayla Iptal

Antimikrobiyal Direnç Hakkında

Bazen geçmişte bir bakteriyal enfeksiyon türüne karşı etkili olan bir antibiyotik etkisini yitirir. Bu durum, bakterinin değişmesi sonucu artık bu tür antibiyotikler ile öldürülememesi ya da zayıflatılamaması sonucu oluşur. Bu antibiyotik (ve bu "tip" diğer antibiyotikler) artık bu bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları iyileştiremez hale gelir. Başka bir deyişle, bakteri dirençli hale gelir ve, antibiyotik alınıyor olmasına rağmen, hastanın vücudunda çoğalmaya devam edebilir. Bu duruma antibiyotik direnci adı verilir ve çoğunlukla antibiyotiklerin aşırı veya yanlış kullanımı sonucu oluşur.

  • Antimikrobiyal direnç, Avrupa'da ve Dünya'da halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdittir.
  • Antimikrobiyallerin %68'i enfeksiyon tedavisi için reçete edilmektedir.
  • Çalışmalar, el hijyeni uygunluk gelişimi ile çoklu ilaç dirençli organizmaların azalması arasında olumlu ilişki olduğunu göstermektedir. 

 

Sağlık hizmeti çalışanlarının bakterilerin hastaların vücuduna girmesini önlemek için yapmaları gereken kilit hamle nedir?

Cevap Basit: El Hijyeni! 

Antimikrobiyal Direnç (AMD) Nedir?

İnsan ve hayvanlarda görülen çok çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan maddelerdir. Bunlar:

  • Mikroorganizmaları öldürür
  • Mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını durdurur

Mikroorganizmaların antimikrobiyal tedavilere direnç göstermesidir.

Örnek: MRSA (metilisine dirençli Staphylococcus aureus) yaygın olarak insan cildinde ve mukus zarlarında bulunur.

  • Aşırı antibiyotik kullanımı
  • Yanlış antibiyotik kullanımı
  • Çeşitli yollarla yayılma

 Tedavi inefektif hale gelebilir

  • Halk sağlığı açısından ciddi risk teşkil etmektedir.

Prontoderm Sistemi

Dirençli organizmaların yüzdesi, geçen yıllarda hastane ortamlarında artmıştır. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) kapan hastaların yaklaşık %15'inde sonradan enfeksiyon gelişmiştir.

Prontoderm, MDRO'nun gelişmesini, yayılmasını veya bulaşmasını önleyebilmektedir. MRSA, ESBL/ESCR ve VRE'nin etkinliği EN13727 ile kanıtlanmıştır. Ayrıca, Prontoderm'in antibakteriyel bariyer etkisini 24 saate kadar koruduğu görülmektedir.