Dialog+®

Hızlı Ürün Bulucu

Bir kategori veya alt kategori seçin

Kronik böbrek yetmezliğinde ekstrakorporeal kan tedavisi için

Dialog+, ekstrakorporeal kan tedavisi için üç temel cihaz konfigürasyonu ile standart belirleyicidir. Sistem, hastaların, doktorların ve bakım personelinin global gereksinimlerine karşılık vermek üzere tasarlanmıştır. Entegre ve etkili tedavi sistemi, kullanıcılara bireysel diyaliz cihazını kurmakta mümkün olan en yüksek sayıda konfigürasyonu sunar. Yeni jenerasyon Dialog+, hem sağlık hizmeti sağlayıcıları, hem de hastaların rahatlığı açısından birçok gelişmeyi ortaya koymuştur. Ayrıca günümüzün ekonomik ve tıbbi gereksinimlerine de titizlikle karşılık vermektedir. Tek ortak tarafından sunulan opsiyonlar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri, müşteri için mükemmel şekilde bir araya gelen bir sistem oluşturmaktadır. Üstün kalitede, iddialı bir tıbbi teknoloji ile akıllı komponentler değişmez bir ortak payda ile birleştirilmiştir: hastalar için optimal tedavi kalitesi.

B. Braun – Bilgimizle sizi desteklemek için her zaman uzmanlığımızı paylaşırız.

Uygulama Alanları

HD - Hemodiyaliz; HF - Hemofiltrasyon; HDF-Online - Hemodiyafiltrasyon-Online; SN - Single Needle treatments (Tek İğne tedavileri)